Heb je een oude woning aangekocht en moet deze worden gesloopt? Of wil je eindelijk die oude schuur laten slopen zodat je iets moois kan doen met de grond die op deze manier vrijkomt? In beide gevallen betekent dit dat je een beroep zal moeten doen op een sloopbedrijf of dat je zelf de mokerhamer boven zal moeten halen. In ieder geval zijn sloopwerken altijd een beetje spannend. Ze zien er niet alleen indrukwekkend uit, daarnaast kan er ook heel wat bij mis gaan. Om er voor te zorgen dat jouw sloopwerkzaamheden op optimale wijze kunnen verlopen hebben wij een uitgebreide checklist samengesteld. Door rekening te houden met de verschillende punten uit de hieronder aangegeven checklist zal je in ieder geval het risico op mogelijke problemen zo beperkt mogelijk weten te houden.

Check 1: Het in kaart brengen van de sloopwerken

In eerste instantie zal je de sloopwerken die moeten gebeuren in kaart willen brengen. Ben je van plan om de volledige woning te slopen of dient bijvoorbeeld slechts het achterste gedeelte tegen de vlakte te gaan? Het is belangrijk om dit goed uit te tekenen en dit op transparante wijze te bespreken met het sloopbedrijf. Controleer na het ontvangen van de offerte ook goed of de werkzaamheden daar precies zoals door jou omschreven in zijn opgenomen. Is dat niet het geval? Laat de offerte dan altijd aanpassen tot ze honderd procent correct is. De kans dat er anders tijdens de sloopwerken alsnog iets fout gaat zonder dat je daar verhaal op kan maken is anders immers veel te groot.

Check 2: Wie gaat de sloopwerken uitvoeren?

In tweede instantie zal je moeten bepalen wie er nu precies de sloopwerken gaat uitvoeren. Ga je deze opdracht uitbesteden aan een professionele partij of geef je er de voorkeur aan om de sloopwerken zelf uit te voeren? Deze laatste keuze lijkt op het eerste zicht dan wel misschien financieel interessant, maar dat is het vaak net niet. Je moet er namelijk rekening mee houden dat je in dit geval nog steeds kan worden geconfronteerd met behoorlijke kosten, namelijk:

 

  1. Je moet het nodige materiaal huren of kopen;
  2. Je dient nog steeds een puincontainer te huren om het sloopafval in te doen;
  3. Onvoldoende ervaring met sloopwerken kan leiden tot onverwachte schade;

 

Bovenstaande redenen zorgen er voor dat het in de praktijk altijd de moeite waard is om goed af te wegen of het nu wel of niet echt financieel interessant is om zelf de geplande sloopwerken uit te gaan voeren. Wanneer je dit doet is de kans bijzonder groot dat je uiteindelijk zal moeten vaststellen dat dit eigenlijk niet het geval is, in tegendeel.

Check 3: Dient er een puincontainer te worden gehuurd?

Eigenlijk hebben we het in punt 2 van deze checklist reeds aangegeven, maar in het merendeel van de gevallen dient er door jou als eigenaar van de woning een zogenaamde ‘puincontainer’ te worden gehuurd. Een dergelijke container kan worden gehuurd voor een kostprijs van ongeveer 30 à 50 euro per week. Let op, indien je er voor hebt gekozen om alle sloopwerken uit te besteden aan één en hetzelfde bedrijf is het mogelijk dat deze zelf de puincontainer zal aanleveren en het transport zal verzorgen. Is dat het geval? Dan heb je hier uiteraard geen extra omkijken meer naar.

Check 4: Waar bevinden er zich dragende muren in de woning?

Vooraleer er daadwerkelijk wordt begonnen met het slopen van de woning is het steeds van belang om grondig te controleren waar de dragende muren zich bevinden. Veel mensen houden hier geen rekening mee of zien het over het hoofd waardoor ze met aanzienlijke problemen en bovendien ook risico’s worden geconfronteerd. Vraag jij je af hoe je nu precies een draagmuur kan herkennen? Hou dan rekening met de volgende aandachtspunten:

 

  • Draagmuren zijn steeds gemaakt van sterke materialen en zijn erg dik;
  • Draagmuren dienen vaak als steun voor de originele balken in je woning;
  • De originele buitenmuren zijn haast altijd ook draagmuren;

 

Veel mensen zullen ook met behulp van bovenstaande tips nog steeds niet helemaal in staat zijn om te bepalen wat er nu precies draagmuren zijn en wat niet. Geldt dat ook voor jou? Ga dan niet eerder slopen vooraleer je hier een goed zicht op hebt. Een vakman inschakelen om de situatie even van naderbij te bekijken kan in deze situatie absoluut helpen.

Check 5: Controleer op schade bij (gedeeltelijke) sloopwerken

Op het ogenblik dat er sloopwerken uitgevoerd dienen te worden is het helemaal niet ondenkbaar dat er ook schade ontstaat aan onderdelen of gebouwen die helemaal niet beschadigd mochten worden. Het is altijd belangrijk om dit goed te controleren. Het is de aansprakelijkheid van de aannemer of het sloopbedrijf in kwestie om er voor te zorgen dat er geen schade ontstaat ten gevolge van de werkzaamheden. Is dat wel het geval? Dan is hij daarvoor verantwoordelijk. Zo snel mogelijk vaststelling doen en een schadeclaim indienen is evenwel een absolute vereiste.