Wanneer je van plan bent om een deel van je huis of misschien wel de volledige woning te slopen zal het al snel duidelijk worden dat je daarvoor rekening moet houden met een niet onaanzienlijk prijskaartje. Lang niet alle mensen die er aan denken om sloopwerken uit te laten voeren hebben echter het vereiste budget daarvoor zomaar voor handen, in tegendeel. Geldt dat ook voor jou? Dan kan je met het idee gaan spelen om een subsidie aan te vragen. Is dat echter wel mogelijk en indien ja hoeveel subsidie kan je nu precies voor je sloopwerken ontvangen? We zochten het voor je uit en hebben alle informatie met betrekking tot dit onderwerp verzameld op deze pagina.

Subsidie aanvragen voor gewone sloopwerken

In eerste instantie zijn er natuurlijk de standaard sloopwerken die je mogelijks uit wenst te laten voeren aan je woning. Dergelijke werkzaamheden kunnen in de praktijk helaas niet rekenen op een bepaalde financiële compensatie of subsidie. Dat betekent jammer genoeg dat jij als eigenaar van de woning zelf verantwoordelijk bent voor het betalen van alle kosten die dergelijke werkzaamheden met zich meebrengen. Is er echter geen sprake van een gewone situatie, bijvoorbeeld omdat er is vastgesteld dat je huis asbesthoudende materialen bevat? In dat geval kan het zomaar opeens een compleet ander verhaal worden.

Subsidie voor verwijderen van asbesthoudende materialen?

Allereerst is het van belang om er rekening mee te houden dat asbest in tal van verschillende materialen en dus ook delen van de woning voor kan komen. Dit betekent onder meer dat asbest niet alleen in het dak van een huis kan terug te vinden zijn, maar ook in bijvoorbeeld de vloeren en de muren. Veel mensen denken dat ze bij het slopen van al deze verschillende asbesthoudende onderdelen van een woning kunnen rekenen op een bepaalde, financiële compensatie of subsidie. In de praktijk blijkt echter al snel dat dit helemaal niet correct is.

 

Er geldt inderdaad een subsidie voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, maar deze subsidie geldt uitsluitend wanneer het asbest is opgenomen in een dak. In dat geval is het voor niet alleen particulieren, maar tevens ook voor (agrarische) bedrijven evenals non-profit organisaties mogelijk om een financiële compensatie te krijgen voor het verwijderen van het asbestdak. Dat kan interessant zijn, want op deze manier wordt het kostenplaatje van een asbestdak verwijderen natuurlijk meteen heel wat toegankelijker en interessanter gemaakt.

Hoeveel subsidie kan je krijgen voor sloopwerken bij een asbestdak?

Elk jaar opnieuw wordt er door de overheid een bepaald budget vooropgesteld met betrekking tot de subsidies voor het verwijderen van asbestdaken. Het is niet ondenkbaar dat dit op een zeker ogenblik ook eens zal ophouden. Is er bij je woning dus met andere woorden nog sprake van een asbestdak? Dan doe je er steeds goed aan om deze zo snel mogelijk te laten verwijderen of slopen. Op moment van schrijven is het mogelijk om hiervoor een subsidie van 4,50 euro per vierkante meter te ontvangen. Let wel, het dakbeschot evenals andere asbesthoudende toepassingen komen zoals eerder op deze pagina ook reeds aangegeven niet in aanmerking voor deze financiële regeling.

Hoe besparen op je sloopwerken zonder subsidie?

Op het ogenblik dat er geen sprake is van asbest zal je zoals reeds aangegeven dus helaas geen aanspraak kunnen maken op ook maar enige vorm van subsidie of andere financiële tegemoetkoming. Betekent dit meteen ook dat je op geen enkele manier meer zal kunnen besparen op het kostenplaatje van het sloopwerk dat moet worden uitgevoerd? Uiteraard niet. Gelukkig kan je er nog altijd voor kiezen om rekening te houden met de hieronder aangegeven, interessante bespaartips.

 

  • Kies voor een sloopbedrijf uit jouw eigen buurt

Allereerst is het altijd een goed idee om er voor te kiezen om een sloopbedrijf uit jouw eigen buurt onder de arm te nemen. Dit is een goed idee omdat je op deze manier aanzienlijk veel geld kan besparen op de voorrijkosten die er aan je aangerekend kunnen worden. Deze voorrijkosten zin gemiddeld gelegen tussen de 0,25 en 0,50 euro per kilometer en hoewel dit misschien op het eerste zicht niet zoveel lijkt kan het totale kostenplaatje behoorlijk hoog oplopen. Beter voorkomen dan genezen dus!

 

  • Zelf de sloopwerken doen is niet altijd (financieel) interessant

Om te kunnen besparen op het totale kostenplaatje van hun verbouwing(en) kiezen steeds meer mensen er tegenwoordig voor om minstens een deel van deze werkzaamheden zelf uit te voeren. Dat is natuurlijk op het eerste zicht financieel erg interessant omdat je zo heel wat werkuren kan besparen, anderzijds moet het gezegd dat je in deze situatie wel heel wat (gespecialiseerd) materiaal voor handen dient te hebben. Is dit materiaal niet beschikbaar? Dan heeft dat als gevolg dat je alles moet gaan huren of gaan kopen. Ga er dus zeker en vast niet zomaar vanuit dat zelf je sloopwerken uitvoeren je altijd een financieel voordeel oplevert.