Het laten uitvoeren van sloopwerken betekent in de praktijk altijd dat je rekening moet houden met een niet onaanzienlijk kostenplaatje. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat het uitvoeren van sloopwerken bij voorkeur dient te gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf. Alleen op deze manier kan je er bijvoorbeeld zeker van zijn dat cruciale onderdelen van de woning niet zomaar worden afgebroken met een onstabiel gebouw tot gevolg. Heb jij ook één of meerdere sloopwerken in de planning staan die uitgevoerd dienen te worden, maar wil je eerst graag meer te weten komen over de prijzen die je daarvoor aangerekend kan krijgen? In dat geval is het zeker een aanrader om even de hieronder aangegeven informatie te lezen.

Hoeveel bedragen de sloopwerken prijzen?

De kostprijs die in rekening wordt gebracht voor de sloopwerken die uitgevoerd moeten worden is steeds sterk afhankelijk van de situatie in kwestie. Kies je er bijvoorbeeld voor om de draagmuur te laten slopen of mag deze behouden blijven? En wat te denken van het feit of je kiest voor een relatief beginnend sloopbedrijf of een onderneming die reeds over de nodige ervaring en certificeringen beschikt? Al deze verschillende zaken zullen altijd een zekere impact hebben op de kosten die in rekening worden gebracht voor jouw sloopwerken.

 

Het totale prijskaartje van je sloopwerken is steeds opgebouwd uit verschillende onderdelen. In principe is een offerte die wordt verstrekt voor het uitvoeren van sloopwerken dan ook vooral een samensmelting van diverse werkzaamheden samen. Welke werken dit precies kunnen zijn en welke kosten er daarvoor aangerekend kunnen worden wordt meteen duidelijk gemaakt door het middel van het hieronder aangegeven prijsoverzicht.

 

Type kostprijs voor sloopwerken Gemiddelde kostprijs
Alles kaal maken Tussen 8 & 12 euro per vierkante meter
Het slopen tot aan de muren van het pand Tussen 17 & 25 euro per vierkante meter
Het lopen tot aan de fundering van het pand Tussen 32 & 40 euro per vierkante meter
Een gebouw in haar totaliteit slopen Tussen 42 & 60 euro per vierkante meter
Het huren van een puincontainer Tussen 30 & 50 euro per week

Sloopwerken zelf doen of uitbesteden?

Het is absoluut een feit dat het kostenplaatje van sloopwerken in de praktijk aanzienlijk kan oplopen. Het is dan ook niet zo vreemd dat erg veel mensen er wel eens aan denken om de sloopwerken, of op z’n minst een deel daarvan zelf uit te voeren. Dat er met deze gedachte wordt gespeeld is natuurlijk ergens wel normaal, maar daar staat tegenover dat het zelf slopen van een woning helemaal niet zo voor de hand liggend is als je denkt, in tegendeel. Je dient dan ook altijd rekening te houden met de hieronder aangegeven aandachtspunten:

 

  1. Heb je al het vereiste materiaal wel voor handen of moet je deze huren?
  2. Heb je voldoende tijd voor handen om de sloopwerken zelf uit te voeren?
  3. Ben je fysiek in staat om de slopwerken uit te voeren?

 

Dit laatste punt wordt vaak over het hoofd gezien, maar is absoluut ook een punt om rekening mee te houden. Het uitvoeren van sloopwerken is fysiek bijzonder zwaar en lang niet iedereen is dan ook zomaar in staat om dit te doen. Hou hier dus altijd rekening mee op het ogenblik dat je er aan denkt om zelf (een deel van) de sloopwerken uit te voeren.

Hoe besparen op de sloopwerken prijzen?

Zoals reeds verschillende keren aangegeven op deze pagina durven mensen wel eens te schrikken van de kosten die ze aangerekend krijgen voor het slopen van (een deel van) hun woning. Ben jij ook geschrokken van de eerste offertes voor sloopwerken die je hebt ontvangen en ben je bijgevolg nog op zoek naar één of meerdere mogelijkheden om te besparen op de kosten van je sloopwerken? In dat geval kunnen de onderstaande, interessante bespaartips je daar beslist bij helpen!

 

  • Kies voor een plaatselijk sloopbedrijf

Ga je de sloopwerken uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf? In dat geval is het altijd de moeite waard om te kiezen voor een plaatselijk sloopbedrijf. Op deze manier kan je namelijk aanzienlijk besparen op de voorrijkosten die er aan je in rekening gebracht kunnen worden. Deze voorrijkosten kunnen zomaar tussen de 0,20 en 0,50 euro per kilometer zijn gelegen. Sta hier dus zeker en vast op z’n minst even bij stil.

 

  • Combineren van verschillende werkzaamheden

Het is perfect mogelijk dat een sloopbedrijf ook nog andere werkzaamheden aanbiedt. Bieden ze bijvoorbeeld zelf containerverhuur aan en / of kunnen ze mogelijks ook de bouw van de nieuwe woning voor hun rekening nemen? In dat geval kan het steeds de moeite waard zijn om de verschillende opdrachten samen aan hetzelfde (sloop)bedrijf toe te kennen. Je zal kunnen vaststellen dat je op deze manier mogelijks kan rekenen op een zogenaamde kwantumkorting die zomaar kan oplopen tot niet minder dan 10 procent. Hierdoor worden jouw werkzaamheden alvast een stukje goedkoper gemaakt.